Theme Explorer

Page 1 of 1 5 Records Found
1

Ettington. Quaker Meeting House

The Quaker Meeting House, Ettington. 1890s

Ettington. Quaker Meeting House

The Quaker meeting house in Ettington. 1953

Ettington. Quaker Meeting House interior

The interior of the Quaker meeting house in Ettington. 1953

Warwick. Burial Ground in High Street

The burial ground at the back of the Friend's Meeting House, High Street, Warwick. 1890s

Warwick. Friends Meeting House

The Friends Meeting House, High Street, Warwick. 1890s

1